FUTURE FOR FISH

Balığın geleceği ancak balık refahı ile mümkün! Dünyada hızla ivme kazanmakta olan balık refahı uygulamalarının Türkiye’de de örnek bir şekilde uygulanmasının endüstri, çevre ve balıklar için doğru adım olduğuna inanıyoruz.

BALIKLAR DA HİSSEDER

Bilimsel araştırmalar gösteriyor ki türlerine göre biçimi değişmekle beraber balıklar da acı veya stres gibi duyguları hissedebilen varlıklardır.

SAYILAR ANLATSIN

Günümüzde bütün dünyadaki çiftliklerde yetiştirilen balık sayısı yaklaşık 180 milyar. Her yıl, çiftlikte yetiştirilen tüm kara hayvanlarının toplamından yaklaşık 40 kat daha fazla balık tüketilmek üzere öldürülüyor.

BALIKLARIN GELECEĞİ

Balıkların refahına ilişkin gelişmeler daha sürdürülebilir, insancıl ve dayanıklı bir geleceğe doğru atılan gerekli bir adımdır. Balıkların refahı; biyolojik çeşitliliği, insan sağlığını ve iş sürdürülebilirliğini etkiler.

Future For Fish

NEDEN BALIK?

Dünyada yetiştirilen tavukların dört katı balık yetiştirilmekte ve yaşayan insanların on dört katı balık mevcut. Diğer herhangi bir hayvan grubundan daha fazla balık yetiştirilmekte olduğu anlamına gelmekte.

Su ürünleri üretiminin ülkelere göre dağılımını gözlemlediğimizde ise Türkiye’nin levrek ve çipura üretiminde dünyada 1.sırada yer aldığını görüyoruz. Türkiye, üretim kapasitesinin yüksek olması ve etki gücü sebebiyle balık refahının uygulanması açısından çok önemli bir yere sahip. 

Son yirmi yılda balık yetiştiriciliğinde daha kapsayıcı standartlar ve istikrarlı iyileşme gösteren uygulamalara rağmen çözümlenmesi gereken refah problemleri hala varlığını sürdürüyor. 

 

MİLYAR BALIK DÜNYADA YETİŞTİRİLİYOR

MİLYON BALIĞI ETKİLEDİK

TÜRKİYE'NİN BALIK ÜRETİMİNDE DÜNYA SIRALAMASI

BALIK REFAHI NE DEMEK?

SİZ BUNLARDAN KAÇ TANESİNİ BİLİYORSUNUZ?

Balıkların acı gibi pek çok farklı duyguyu hissedebildikleri bilimsel araştırmalarla kanıtlanmış durumda.

Balık refahı çalışmalarındaki amaç; endüstriyel hayvancılıtaki en kötü uygulamaların son bulmasını sağlayarak kısa vadede bu sisteme doğmasını engelleyemeyeceğimiz hayvanların çektiği eziyetin azaltılmasını sağlamak. Bu doğrultuda, uluslararası hayvan refahı uygulamalarında kabul edilen ‘Beş Özgürlük’ yaklaşımı balıklar için de refah politikası belirlemede bir rehber kabul edilir.

BAZI PROBLEMLER:

1. Stok Yoğunluğu:

Bir küvetin içine 20 kişi sığmaya çalıştığınızı hayal edin. Bunun için kolunuzu bacağınızı sıkıştırsak sürtünmeden kaynaklanan yaralarınız olabilir değil mi? Tam olarak bu durum balıklar için de geçerli. Olması gerekenden fazla balık aynı havuza konulduğu zaman balıkta yaralanma ve ölümler meydana gelebiliyor.

2. Boğulma Sonucu Ölüm

Çiftlik balıklarını öldürmek için çeşitli yöntemler kullanılır. Karbondioksitle gaz vermek veya solungaçları balıkların bilinci açıkken kesmek en acı verici yöntemlerden birkaçıdır. Ayrıca, bazı balıklar havada veya buzda boğulmaya bırakılır veya hala hayattayken işleme tabii tutulur. Bu yöntemler uygulanırken balık acıyı hissetmeye devam etmektedir. Hayvanları bilinci açıkken buzlu suda ölüme terk etmek balık için en acılı yöntemlerden birisidir.

3. Su Kalitesi

Çiftlik balıklarının sağlığı ve refahı için iyi su kalitesi şart. Su oksijen kaynağıdır ve atıkların bertaraf edilmesinde de hayati bir rol oynar. Kötü su kalitesi balıklarda çeşitli hastalıklara yol açabilmektedir.

Biz Kimiz?

Future For Fish/ Balıkların Geleceği programı, Çiftlik Hayvanlarını Koruma Derneğinin bir kampanyasıdır. Hiçbir programımız asla kar amacı gütmemektedir.

2022 yılında Animal Charity Evaluators tarafından dünyanın en etkili hayvan savunuculuğu derneklerinden biri seçildik!

Ayrıca Future For Fish Programı olarak Aquatic Animals Alliance birliği üyesi tek Türk kuruluşuz.

Amacımız kurumsal ve sistematik reformlar için şirketler, kamu kurumları ve dünyadaki diğer kuruluşlar arasında bir köprü görevi görerek balıklara uygulanan kötü muamelenin iyileştirilmesini sağlamaktır.

Yarattığımız her bir değişim milyarlarca balığın hayatını etkiliyor. Bu yüzden desteğiniz çok önemli!

 

BALIKLARIN GELECEĞİ İÇİN BERABER HAREKET EDELİM!

Balıkların geleceğini etkileyen yeni araştırmalardan, dünyadaki bu konu özelindeki gelişmelerden ve beraber neler yapabileceğimizden haberdar olmak için e-mail adresinizi bırakabilirsiniz.

BALIKLARIN GELECEĞİNİN BİR PARÇASI OLUN

Bize kimler ulaşabilir?

Balıklarını daha iyi yetiştirmek isteyen bir çiftlik sahibi/çalışanı.

Daha bilinçli alım yapmak isteyen otel/restoran/market gibi kurumlar.

Gönüllü olarak bizimle çalışmak isteyenler. 

Email

info@futureforfish.org